पहिला पाऊस

🌧🌧☔ तप्त मातीला आणि मनालागारवा देणारा पहिला पाऊस..ओसाड भकास सृष्टीलाहिरवा करणारा पहिला पाऊस..अल्लड मुलांना अन् साऱ्यांनाच,चिंब करणारा पहिला पाऊस…… लखलखत्या …