भाजणीचे थालीपीठ

अखेर महाराष्ट्रावर वरूण राजाची कृपा झाली. सगळीकडे कशी छान हिरवळ पसरली आहे. मातीला तो छान ओला गंध आला आहे. शेतकरी …