हौशी वारकरी

२०१८ च्या वारीत गीतांजली व तिची मैत्रीण मीनल या दोघीनीं आळंदी ते पुणे एवढा २१ – २२ कि.मी चा वारीचा …

माऊली

वारीला जायचं तर ठरलं होतं. पण कसे.. कधी? आळंदी -पुणे करायची कि पुणे -सासवड. माझं मन सांगत होतं पुणे ते …

granny and me| nostalgia from 70's in Mumbai

आजी आणि मी

माझा जन्म मुंबईत झाला. साल १९६०, तेव्हाची मुंबई खूप वेगळी होती. गावोगावाहून लोक चौपाटी व राणीचा बाग बघायला यायची. चौपाटीची …