Categories
काही आठवणीतले

पहिला पाऊस

🌧🌧☔

तप्त मातीला आणि मनाला
गारवा देणारा पहिला पाऊस..
ओसाड भकास सृष्टीला
हिरवा करणारा पहिला पाऊस..
अल्लड मुलांना अन् साऱ्यांनाच,
चिंब करणारा पहिला पाऊस……

लखलखत्या उन्हाच्या झळांनी होरपळणाऱ्या, तप्तशील जमिनीतून पावसामुळे हिरवेगार समृद्धीचे अंकुर उमटून सुखाच्या, रमणीय गालिच्याची चादर कधी पसरते, हे मनाला न सुटणारे गणित आहे.

कधीकधी मनाला उन्हाळ्यातही बाहेरील जगाची सफर करावीशी वाटते; पण घराचा उंबरठा ओलांडल्यावर भासणारा उकाडा आणि रणरणतं ऊन पाहून डोळे आपोआपच घरातील ‘Air Conditioner’ कडे वळतात आणि बाहेर पडण्याचे मनसुबे रहित होतात.पण मन मात्र घरबसल्या साऱ्या दुनियेच्या सफरीला जातंच…

परंतु जेव्हा आषाढाला सुरुवात होते, तेव्हा हे मन शरीराला घरात स्थिरपणे थांबू देत नाही. कारण मनाला मोह होतो बाहेरील सृष्टी प्रत्यक्ष पाहण्याचा…तिला अनुभवण्याचा.

जेव्हा आपले पाय ग्रीष्म ऋतूतील उष्णतेचे चटके विसरून जाऊन मनमोकळेपणाने बाहेरील जग पाहण्यास बाहेर पडतील, तेव्हा माथ्यावरील ढगांचाही संयम संपून तेसुद्धा अफाटपणे, आनंदाने बरसायला लागतील, आणि पावसाळ्यातील पहिल्या पावसाची सुरुवात होईल….

पायांखालील मृदा जणू कस्तुरीच्या असंख्य माळा कवेत घेऊन निजली आहे, असे नाकांना जाणवेल. म्हणूनच हा सुगंध भरभरून घेऊन आपल्या मनात साठवून ठेवावा तो थेट दुसऱ्या पावसाळ्यापर्यंत!

साधारणतः आठ-साडे आठ मासांनंतर पाहिलेले सृष्टीचे असे रूप पाहून नेत्रांना सुख मिळते. पिवळसर-सोनेरी रंगाचे हिरव्यागार रंगात रूपांतर झालेले सर्वत्र दिसते. जिकडे नजर जावी, तिकडे पृथ्वीमाता सुंदर हिरव्या रंगाचा शालू परिधान करुन प्रसन्न मुद्रेने आपला आनंद व्यक्त करताना दिसते.

पावसाळ्यात काळ्या ढगांची रांगच्या रांग फिरत फिरत आकाशात जमा होणं, त्यांचा तो आपापसांत भांडल्यासारखा गडगड आवाज ऐकू येणं, अशा गोष्टींनी कधीकधी मन घाबरायलाही होते.

कधीकधी बाहेरची ही सफर करीत असताना पायाखाली नकळत सूक्ष्म अंकुरांचा नाश होतो, हे मनाला समजत ही नाही. मात्र जेव्हा त्याची जाणीव होते, तेव्हा मन हळहळते.

‘पावसाळयाबरोबर’ म्हणून येणाऱ्या शहरातल्या बाकी सगळ्या कटकटीच्या गोष्टी पटकन लक्षात येतच नाहीत. पण पावसाळ्याचा आनंद घेण्यासाठी रस्त्यांवरचा चिकचिकाट, पाणी तुंबणे आणि मग ‘ट्रॅफिक’ सारख्या समस्या भासणे, या गोष्टींना दुर्लक्षित करणे हेसुद्धा जमले पाहिजे!

पावसाला सुरुवात झाली, की ‘शहरातील’ लोकांची आवडती जागा म्हणजे घराची खिडकी. खिडकीत बसून पावसाच्या रिमझिमत्या सरी पाहत गरमागरम, चटपटीत असे खाद्य खात पावसातल्या थंडीचा अनुभव मिळवत ते आनंद लुटत असतात.

तसेच गावाकडील, खेड्यातील लोकांची पावसाविषयीची भावना शब्दात कशी सांगावी ?

उन्हाळा संपत येताच, आसुसलेल्या नजरेने आभाळाकडे डोळे लावून बसलेल्या बळीराजाचे केवळ ‘पाऊस’ हेच जीवन होय.

first rains- पहिला पाऊस

आभाळाकडे पाहून तो त्याच्या इच्छा व्यक्त करीत असतो. कदाचित याच प्रबळ इच्छाशक्तीमुळे मेघराजही स्वतःचा संकोच बाजूला ठेऊन कोसळू लागतो.. आणि लाखो शेतकऱ्यांच्या जीवनाला आधार देत असतो.

“ये रे, ये रे पावसा” हे बालगीत गाताना चिमुरड्या मंडळींना वाटणारा उत्साहही अनमोल असतो. पावसाच्या सरींमध्ये या चिमुरडयांचे शेताच्या बांधावर होत असलेले आनंदाचे नाचगाणे पाहण्याला खरोखर नशीब लागते!

सकाळी पडणारे ते हलकेसे धुके, मधूनच येणारी ती रिमझिम, ऊन-सावल्यांचा लपंडाव, कधी हळूच डोकावणारा तो सूर्यप्रकाश आणि सप्तरंगांची उधळण करणारा ते इंद्रधनुष्य.. ते पाहण्यासाठी आपण आतुर असतो. ते नजरेस पडले, की जसे स्वर्गसुखच मिळते.

उन्हाळ्यात जे पक्षी चिडीचुप असतात, तेच या पावसाळ्यात गाणे गाऊन देवाच्या ह्या देणगीला धन्यवाद देत असतात. झाडे-पाने तर आनंदाने जणू पावसाच्या तालावर नाचत असतात! पावसात खळखळून वाहणारे झरे, आनंदाचा बांध फुटून तुडुंब वाहणाऱ्या नद्या, तो फेसाळणारा समुद्र, आणि त्यावर उसळणाऱ्या त्या उंचच उंच लाटाही प्रेक्षणीय असतात.

हवाहवासा वाटणारा पाऊस वर्षातून एकदाच का येतो? असा प्रश्न मला पडतो. थोडी उष्णता, थोडी थंडी, मध्येच सरींची भुरभूर हे सारे असेच का राहत नाही? असे मनात सारखे येते..

पण म्हणतात ना, ‘अतिपरिचयात् अवज्ञा सन्ततगमनात् अनादरो भवति।’ असाच जर पाऊस रोज- रोज येत राहिला, तर आपल्याला हळूहळू त्याचा कंटाळा येईल व तो नकोसा होईल!

खरंतर पावसाची मजा ही जून ते सप्टेंबर अशा पावसाळी महिन्यांमध्येच येते. ती त्याच वेळेला उपभोगण्यातच गंमत आहे.

हाच तो उन्हाळ्यासारख्या कंटाळवाण्या, नीरस ऋतूमधून मुक्त करणारा, सर्वांना आनंद देणारा, मन उल्हासित करणारा, ‘कधी येतो?’ असा ध्यास लावणारा, संपूर्ण पृथ्वीला आनंदित व प्रफुल्लित करणारा पावसाळा..!

Categories
काही आठवणीतले

माझ्या आठवणीतला पाऊस

आज पाऊसाचा जोर पाहून मुलांना शाळेत सुट्टी जाहीर झाली. हे ऐकुन एकीकडे सकाळी उठुन डब्ब्याची गडबड नाही म्हणूनसुटकेचा निःश्वास सोडला पण दुसरीकडे आता ह्यांना घरी व्यस्त कसे ठेवावे? हा ही प्रश्न पडला. मग वाटलं आमच्या लहानपणी आमच्या आई वडीलांना सुद्धा असे प्रश्न पडत होते का?

पाऊस म्हटलं की सगळ्यांच्या आठवणी ताज्या होतात. पावसाळा एक असा ऋतु आहे जो सगळ्यांना हवाहवासा वाटतो आणि सगळ्यांच्याच काही खूप जवळच्या अश्या आठवणी ह्या ऋतुशी जोडलेल्या आहेत. 

पाऊसाच्या सरी खिडकीत पडायला लागल्या की मी माझ्या आठवणीच्या दुनियेत हरवते. तेव्हा मी अगदी माझ्या बालपणात रंगते. 

पाऊसाची पहिली सर जुन महिन्यात आली की आठवतो शाळेचा पहिला दिवस. ‘ अग रेनकोट घेतलास ना? नाहीतर नक्की भिजून येशील अशी आईची हाक ‘ आणि खरंच जर रेनकोट विसरला तर चिंब भिजून आलेली मी! तेव्हाचा पाऊस तसा शहाणा होता. १० तारखेला गजर लावल्या सारखा पडायचा. 

सायकल वर शाळेत जाताना खड्डे वाचवत शाळेत पोहोचायच आणि येताना त्याच खड्या मधून जोरात सायकल चालवत सगळीकडे पाणी उडवायच. शनिवारी अर्धा दिवस शाळा असायची. त्या दिवशी जर शाळेतून येताना पाऊस पडला तर मात्र हमखास भिजत घरी यायचं आणि वाटेत गरम गरम वडा पाव खायचा!
घनदाट झाडे बहरलेली असायची . त्या झाडाखाली आम्ही पाऊसा पासून थोडीशी उसंत मिळावी म्हणून थांबायचो, पाऊस पडून गेल्यावर फांदी हलवून पुन्हा पावसाची मज्जा घ्यायची. झाडाला झोके बांधायचे आणि सुट्टी असली कि पावसात भरपूर भिजायचं. 

पुढे मोठी झाल्यावर कॉलेज मध्ये वेगळीच मज्जा होती. Bus ची वाट बघत असताना धो धो पाऊस येणे , ती बस नेमकी अर्ध्या वाटेत बंद पडण आणि मग त्या पाऊसात मी चालत घरी येणे हे ठरलेला प्रसंग. एक समोसा किंवा भजी प्लेट ३ मैत्रिणी मध्ये वाटून खायचो .तेव्हा कॅन्टीन मध्ये मसाला चहा पीत गप्पा रंगायच्या. 

भिजून ओले चिंब घरी आले कि आई वैतागायची आणि ‘ सरळ बाथरूम मध्ये जाऊन सगळे कपडे बदल आता ‘ म्हणून रागवायची पण टॉवेल नी डोके पुसत बाहेर येताच हातात गरम गरम आलं घातलेला चहा ही ठेवायची.

नोकरी करायला लागल्यावर पाऊस अला म्हटलं की सुट्टीच्या दिवशी मित्र मैत्रीणी बरोबर long drives ला जायचो . एखाद्या रविवारी असा मस्त पाऊस बाहेर, घरात मी मऊ पांघरुणात बसून एक छान पुस्तक वाचत गरम चहाचा घोट घेत असले की कसा दिवस सार्थकी लागला असा वाटायचं!

ह्या सगळ्या काळात मी कधी पाऊसाच रौद्र रूप बघितलेले मला आठवत नाही. म्हटलं ना तेव्हा बहुतेक पाऊस आणि आपण, हे दोघे ही थोडे शहाणे होतो.

आता मात्र पाऊस म्हटलं की मनात धस्स होते. ह्या वेळी कुठे पुर येऊ नये असं मनात पटकन येते. पावसाळा सुरु झाला की बातम्या येतात त्या म्हणजे इकडे पाणी भरले, तो रस्ता वाहून गेला, तिकडे पूर आला वगैरे. रस्त्यावर खड्डे, नाल्या चे पाणी रस्त्यावर आणि बरंच काही. ह्या सगळ्यात आता काही नाविन्य उरलच नाही. निसर्ग रम्य ठिकाणी जायच्या आधी १० वेळा सुरक्षिततेचा विचार मनात येऊन जातो. नदी कधी रौद्र रूप घेईल ह्याची खात्री नसते. विसावा घ्यायला झाडे नाहीत आणी मदद मिळेल ह्याची खात्री नाही.

 कुठे तरी काहीतरी चुकतंय असा नाही का वाटत तुम्हाला? पाऊसाची मजा कुठेतरी हरवली आणि तो चिंतेचा विषय झाला ह्याला आपणच कुठे तरी जबाबदार आहोत का?

Categories
कविता

आठवण

a nostalgic poem about memories and determination

आज का कोण जाणे मनाला पुन्हा काहूर फुटला,
अचानक त्या निसर्गाच्या सान्निध्यात जाऊन पुन्हा कोड्यात पडलं ते…
रस्त्यांच्या बाजूने बेभान पळणारी ही झाडं,
सताड रानात, भर उन्हात नयनांना थंड करणारी झाडांची ती हिरवळ,
आडवी तिडवी वळणं पुन्हा त्या मनाला आयुष्याच्या प्रेमात पाडत होती….
आणि जुन्या आठवणींच्या साहाय्याने ते मन पुन्हा नवीन आठवणी बनवण्यात रमलं होतं…
असं म्हणतात आयुष्य नावाच्या या गोष्टीला आठवणींची भुरळ पडणं खूप सोपं असतं…
कित्येकांनी तर या भुरळेच्या जीवावर वर्षानुवर्षे राज्य केलं,
आणि सतत एखाद्या चातकाप्रमाणे परिस्थिती बदलण्याची वाट बघितली…
नियती पुढे झुकून हार न पत्करता हे मन मात्र आठवणींच्या जोरावर सतत लढत राहिलं स्वतःशीच…
आणि सरतेशेवटी त्या आठवणींनीच ध्यास दिला नव्याने जगण्याचा….
फरक फक्त इतकाच की, आठवणींपुढे नियती नेहमीच जिंकली होती….
पण खऱ्या अर्थाने त्या मनाला मर्म दिला तो त्या जिद्दी, बोचट, रसाळ आठवणींनी…!!!

Categories
कविता

वृद्धत्वाच्या उंबरठ्यावर

वृद्धत्वाच्या उंबरठ्यावर, नकळत गेले मन पुन्हा पाठी.
आठवू लागले क्षण, जे जगले होते कुटुंबाच्या काळजीसाठी.
आठवता सारे कष्ट तरुणपणातील, क्षणभर आली छाती गर्वाने फुगून.
पण पुढच्याच क्षणी विचारु लागले मन, काय मिळाले एवढे झिजून.
बाहेरच शिक्षण देता देता मुलांना, कदाचित नात्यातलं  गोडपण सांगायचं गेलं राहून.
मुलांसाठी जगता जगता, स्वतः साठी जगायचंच गेलं राहून.
बाहेरच्या या जगात, मुलांना नेहमीच दिली साथ स्वतःच मन मारून.
जग जगता जगता, मुलांनी मध्येच सोडला हात स्वतः पुरता विचार करून.
तरीही चाललो होतो एकटा काठी धरून, हलत नव्हती पावले घराच्या वाटेवरून.
चालता चालता आले होते डोळे भरून,
कारण माहिती पडले होते हक्काचे छप्पर गेले होते डोक्यावरून.
चालत चालत पोचलो जेव्हा एका अनोळखी भागात,
कळून चुकले माझ्यासारखे कितीतरी पोचले होते, त्या वृद्धाश्रम नावाच्या जगात.

Categories
काही आठवणीतले

गोष्ट तशी छोटीशी पण …

माझी दहावीची बोर्डाची परीक्षा नुकतीच संपली होती. सुट्टीचे पहिले काही दिवस मी खूप धमाल केली. पण मी ठरवले होते की या सुट्टीचा जेवढा सदुपयोग आपल्याला करता येईल तेवढा करायचा. माझ्या बाबांनी मला रोज सकाळी उठून व्यायाम करायचा सल्ला दिला. आम्ही दोघांनी रोज सकाळी व्यायाम करायला सुरुवात केली. आमच्या घराजवळचेच एक मोठे ग्राउंड आमच्या व्यायामाचे ठिकाण झाले.

मी काय कोणी व्यायामपटू नव्हतो, म्हणूनच सुरुवातीचे काही दिवस मला त्रास व्हायचा. जसा मी घरी परत यायचो तसा मी लगेचच एक ग्लासभर दूध प्यायचो. गार वा गरम, दूध प्यायल्यावर खूप बरे वाटायचे. आमच्याकडे रोज एक दादा दूध घेऊन यायचा. महिन्याच्या शेवटच्या तारखेला आम्ही त्याला पूर्ण महिन्याचे पैसे द्यायचो. त्याचे नाव वैभव. नावाच्या विपरीत त्याची आर्थिक स्थिती होती. फक्त आम्हालाच दूध द्यायला तो आमच्या बिल्डींगमध्ये यायचा तरीपण या गोष्टीचा राग किंवा कंटाळा त्याच्या चेहऱ्यावर दिसत नसे. आमचे बोलणे जरी दोन एक मिनिटांचे असायचे तरी मला त्याच्याबद्दल आपुलकी वाटायची. मला त्याची सगळ्यात आवडणारी गोष्ट म्हणजे त्याचा हसतमुख चेहरा. त्याच्याकडचे दूध तर मला आवडायचेच पण त्याच्याशीही माझी चांगली मैत्री झाली होती. व्यायामाला जायला लागल्यापासून आमच्या भेटी कमी झाल्या होत्या.

व्यायाम सुरू करण्याआधी आम्ही ग्राउंडवर चालण्याचा व धावण्याचा सराव करायचो. ग्राउंड सर्व बाजूंनी सपाट नसल्यामुळे काही ठिकाणी खड्डे तयार झाले होते. रोजच्या प्रमाणे धावत असताना माझा पाय अशाच एका खड्ड्यात गेला आणि मी अडखळलो. माझा पाय मुरगळला अचानक पाय मुरगळून झालेल्या वेदनेने मी कळवळलो. त्या दिवसाचा आमचा व्यायाम थांबला.

बाबांच्या आधाराने मी घरी यायला निघालो. प्रत्येक पावलागणिक मला असह्य वेदना सहन कराव्या लागत होत्या. कधी एकदाचे घरी पोहचतोय असे मला झाले होते. मी कसाबसा बिल्डिंगपर्यंत  पोहचलो. बिल्डिंगला लिफ्ट असल्याने सुदैवानें मला पायऱ्या चढायला लागणार नव्हत्या. आम्ही लिफ्टजवळ पोहचणार, तेवढयातच कुणीतरी लिफ्टचे दार लावून वर जाण्याच्या तयारीत होते. लगेच आम्ही त्याला थांबा असे म्हणून थांबण्याचा संकेत दिला. जसे आम्ही लिफ्टच्या समोर आलो तसे बघतो तर काय, ती व्यक्ती म्हणजे आमचा वैभवदादाच होता. आम्ही एकमेकांकडे बघून हसलो. घाईत असणारा तो दुधाच्या पिशव्या आमच्याकडे सुपुर्द करून निघून गेला. त्याला बाय बाय करून त्याच हाताने मी लिफ्टचे दार लावले आणि आम्ही वर आलो. जसे आम्ही आमच्या घराच्या मजल्यापर्यंत पोहचलो आणि लिफ्टच्या बाहेर आलो, लिफ्टचे दार लावले तेवढ्यात अचानक लाईट गेले. आता काही वेळासाठी लिफ्ट निकामी होणार होती. जर वैभवदादा आम्हाला न बघताच वर गेला असता तर कदाचित आम्हाला लिफ्ट वापरता आली नसती, त्यामुळे माझ्यासमोर दुखऱ्या पायाने सत्तर पायऱ्या चढण्याचे आव्हान उभे ठाकले असते. हातात दुधाच्या पिशव्या असल्यामुळे मी मनातल्या मनातच मनापासून देवाचे आभार मानले. वैभवदादा मला त्यावेळेस एका देवदूतापेक्षा कमी नव्हता. त्याने फक्त माझ्या कळवळत्या जीवाचे श्रमच नव्हते वाचवले तर शक्ती देणारे दूधही माझ्याकडे सुपूर्द केले होते. गमतीने मी त्याला देवदूत नव्हे तर देवदूध ही उपमा देतो.

Categories
काही आठवणीतले

बालपणीचा काळ सुखाचा

काय सांगू तुम्हाला मंगळवेढ्याची पोर मी. सिरसीशी नातं जोडलं आणि पार बदलून गेले.
सिरसीत येऊन २७ वर्ष उलटली भाषा बदलली, राहणीमान बदलले पण अजूनही मंगळवेढ्याची ओढ कमी झाली नाही.

काय आहे त्या खेडेगावात? असं बाहेरच्या लोकांना नेहमी वाटतं पण माझ्या गावाची शानच न्यारी. इथला मऊ शार हुरडा, दर्जेदार ज्वारी आणि जोरदार उन्हाळा, थंडगार हिवाळा तसेच इथली संतांची परंपरा. ह्या गोष्टी जगामध्ये कुठेही मिळणार नाहीत. मंगळवेढ्याचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे येथील सामाजिक ऐक्यता. कधीही दंगा, मारामारी, इथे पहायला मिळत नाही. राजकीय मैदानात एक बाजूला टाकलेले गाव. पण तरीही कुणाबद्दल कशाचीही तक्रार न करता गुण्या गोविंदाने एकत्र नांदणारी माझ्या गावची साधीसुधी माणसं.
ह्या टुमदार गावामध्ये मी लहानाची मोठी झाले.

किल्ला भागात नेने वाडा हे माझ आजोळ. तिथे आजी, आजोबा, मामा, मामी ह्यांच्या सोबत आई आणि आम्ही तिघे भावंडं रहायचो. बाबा माझ्या लहानपणीच गेल्यामुळे आजी आजोबांच्या मायेच्या पंखाखाली आम्ही वाढलो.
आता मागे वळुन पाहताना ते बालपण पुन्हा जगावेसे वाटते. ते स्वच्छंदी दिवस पुन्हा अवतरावेसे वाटतात. ना तेव्हा  TV होता, ना AC, ना fridge होता, ना खूप सुविधा होत्या पण कशाची कमतरता वाटायची नाही खूप तृप्त आणि सुखी आयुष्य होत ते. तेव्हा शाळा, मग संध्याकाळी पाढे, परवचा, मग आईने नाहीतर आजोबांनी सांगितलेली गोष्ट. त्यात मन रंगून जायचे आणि मस्त झोप यायची. 

लहानपणी खेळलेले खेळ अजून आठवतात. दोरीच्या उड्या, फुगडी, लंगडी, लपाछपी ,गजगे, विष अमृताचा खेळ, झाडावर चढून गोळा केलेली कच्ची बोर, विलायती चिंचा ,गाभुळलेल्या चिंचा, जांभळं आणि उंबर. विटी दांडू, पळापळी, सायकल शिकणे ,झोका खेळणे आणि संध्याकाळी बुचाची फुलं वेचून घरी आणायची. आजी त्याची छान माळ करायची. 

आजी श्रीकृष्ण भक्त. ताक करताना ती कृष्णाची गाणी गायची. तिचा आवाज खूप गोड होता. खूप मायाळू, हसरी, आनंदी अशी होती ती. आजोबा फार शिस्तीचे. प्रत्येक कामात त्यांना नीट नेटकेपणा लागायचा. मामा मिश्किल. नेहमी विनोद करून सगळ्यांना हसवणारा. मामी कामसू , पण तब्येत कशी नाजूक.
आई नेहमी कामात व्यस्त असायची. ती शाळेत शिक्षिका होती. त्यामुळे गृहपाठ, पेपर तपासणे ही कामं ती घरी फावल्या वेळात करायची.

Free spirited childhood is a thing of nostalgia today as children face tremendous pressure.

तेव्हा शाळेमध्ये एव्हढी जीवघेणी स्पर्धा नव्हती. सतत शिकवणी, जादाचे क्लास ह्यामध्ये आम्ही भरडले गेलो नाही. शाळेचा घरी दिलेला अभ्यास केला की आम्ही मोकळे खेळायला.
उन्हाळ्याच्या सुट्टीत आम्हा पोरांची मोठी गँग असायची. आजीच्या घरातून काकांच्या घरी तिथून मावशीच्या घरी असे हिंडून संध्याकाळी घरी यायचे. लवकर झोपून लवकर उठायचे. दादा मामा मुलांना पोहायला शिकवायला महादेव विहिरीवर घेवून जायचा. उन्हाळ्यात आई वाळवण म्हणून बटाट्याचा, रताळ्याचा खीस, सांडगे, पापड करायची. तेव्हा आम्ही मुली मदतीला. 

अशा कितीतरी गोड आठवणींनी भरलेलं बालपण खूप आनंददायी होतं. परत मंगळवेढ्याला जातो तेव्हा त्या आठवणी ताज्या होतात. आता त्यावेळची बरीच जुनी माणसं नाहीत. जी आहेत त्यांना भेटून खूप बरे वाटते.
गावाची आठवण येते तेव्हा तेथील प्रसिद्ध गायक प्रल्हाद शिंदे यांचे गाणे गुणगुणते, मंगळवेढे भूमी संतांची.