Categories
Uncategorized अभिप्राय

करावा असाही वेडेपणा!

परवाच मला माझ्या मुलीने रात्री जेवायला बाहेर गेलेले असताना ice cream मागितलं. “आई , please, मला देना घेऊन,परत नाही मागणार”. म्हणलं ” घे ,कुठलं हवंय ते सांग “. असं म्हणून मग सगळे वेग वेगळ्या रंगाचे flavorचे विचारून आणि खूप गहन  विचार करून परत एकदा माझ्या मुलींनी strawberry ice cream ची order एकदाची दिली. बाहेर गेले कि ती icecream मागणार…. मग मी नाही म्हणणार… मग ती अगदी please ,please म्हणणार. मग मलाच वाटतं , “अरे बापरे ,आजू बाजूच्या लोकांना काय वाटेल? किती ‘दुष्ट आई’ आहे हि बाई, मुलगी एवढी please म्हणतेय तरी घेऊन देत नाहीये”. आता पर्यंत हि गोष्ट बरेचदा झालीय म्हणजे तिने मागायचं ..मग मी नाही म्हणायचं .. परत लोक काय म्हणतील हा विचार करून तिला दरवेळी सांगायचं परत नाही हं .. ती पण अगदी आज्ञाधारक मुलीसारखं हो  म्हणते. मग icecream खाऊन घरी येते. मलाही माहिती असतं ती ऐकणार नाही ,तिलाही माहिती असतं कि मी तिला आधी नाही म्हणणार आणि नंतर घेऊन देणार. कधी तरी वाटतं चुकीचं आहे, मग वाटतं हेच तर तीच वय आहे हट्ट करण्याचं ! केला थोडा हट्ट तर काय हरकत आहे.

मी पण हट्ट करतंच होते की लहान असताना …. मी तर बापरे … एक वर्ष काय झालं ,माझे आई बाबा आणि  भाऊ बाहेर फिरायला जातो असे सांगून, चांगले चार दिवस बाहेर ice cream खाऊन आले होते. मला सर्दी असल्याने आईने मला दिलं नव्हते. ती मला म्हणाली होती. तुझी सर्दी जाऊदे मग तुला पण देते. मी बापडी बरं म्हणून एकून घेतलं. मनातून मात्र  ice cream खाण्याचा विचार काही जात नव्हता. मग एक दिवस मीच आईला म्हणलं आई, मला ice cream खायचं आहे. तुम्ही मला दिलं नाही. माझं चार दिवसांचं ice cream राहील आहे. आई म्हणाली, “अगं ,चाल मग लगेच आज सर्दी नाहीये ना ..जाऊ या चल … घराबाहेर पडलो.. दुकानात गेलो , त्या बिचाऱ्या दुकानदारांनी विचारले, किती    ice cream देऊ ताई”? आई बोलायच्या आधीच मी म्हणलं ,” काका, मला एका कोन वर चार वेग वेगळ्या फ्लेवरचे ice cream द्या”. तो बिचारा गोंधळला … एका कोन वर”? त्यांनी परत मला विचारलं . आई म्हणाली, “हे काय अगं? तू धरणार कसं ? सांडेल ना ते … चार एकदम कशाला ,दोन फ्लेवर घे फार फार तर… पण माझे तर चार ice cream राहिले आहेत ना? मग परत परत कोण येणार म्हणून एकाच वेळेला चार घेऊन टाकते.. धन्य आहेस तू बाई  असे म्हणण्याशिवाय माझ्या आई कडे दुसरे काहीच शब्द नव्हते. शेवटी एकदाच हो नाही करत आईनी मला ice cream घेऊन दिलं… त्या ice cream कोनाच्या उंचीएवढंच ice cream घेऊन …. पुर्ण लक्ष ice cream वर ठेऊन ..मग वेळ मिळाला तर …मध्ये मध्ये रस्तावर लक्ष्य ठेवत …रस्तावरची सगळीच लोकं आपल्याकडे बघून गालातल्या गालात हसत आहेत …हे कळून देखील मी आपली माझा ice cream खाण्याचा कार्यक्रम यथा मति ,यथा शक्ती पार पाडत होते. शेवटी एकदा घरी येऊन पोहचलो. घरी आल्या आल्या आईने बाबांकडे तक्रार केली,”अहो, काय हट्टी मुलगी आहे हि, कसं होणार हीचं”? अशी तमाम आई वर्गाला जी काळजी तेव्हा आणि आजतागायत वाटते तशीच ती तेव्हा तिलाही वाटली.माझे बाबा अगदीच निर्विकार पणे वादळे,”चालायचंच ,लहान आहे अजून …आता कुठे सात वर्षाची आहे. बाल हट्ट आहेत…आपण पुरवायचे. हळू हळू समजेल तिला तिचंच “. असं म्हणून ते आपले त्यांच्या कामात गुंतून गेले. दुसऱ्या दिवशी जेव्हा घसा दुखू लागला …तेव्हा मला कळलं माझे बाल हट्ट ..मलाच कसे नडले ते …असो. खरंतर हेच सगळं मी पुन्हा जेहाद अनुभव आहे. फक्त यावेळेस आईच्या चष्म्यातून. 

खरंच पण आता कधी कधी वाटतं काय तो वेडेपणा … मग दुसऱ्याच क्षणाला वाटतं …असे ना का ..जोपर्यंत या गोष्टी दुसऱ्याला अडचणीत आणीत नाहीत…तोपर्यंत असा वेडेपणा करायला काय हरकते? आधी रस्त्यानी एकटच कुणीतरी बडबडताना दिसलं कि वेगळंच काहीतरी वाटायचं पण आता जवळपासचे सगळीच लोक एका हातात मोबाईल आणि कानाला इअरफोन लावून  रस्त्यानी एकटेच बडबड करताना दिसतातच कि! आम्ही बहीण आणि भाऊ अजूनही एकत्र आलो कि घरी अगदी जोकवर जोक सुरूच असतात तेव्हा कुठे वाटतं.. आज काय वेड्यासारखं हसलो. एकदा का मोठे झालो ,घर,नोकरी,संसार यामध्ये रमलो कि लहानपण आणि त्यातुनही त्यातलं निरागस,नि:स्पृह जगणं विसरून जातो आपण सगळेच.मला सुद्धा कधी कधी वाटतं ,अरे काय हे ,किती बोर होतयं … मग मी आणि माझी मुलगी दोघीजणी मिळून सापशिडी खेळ, आवाज बंद करून गाण्यांचे व्हिडीओ लाव आणि त्याच्यावर दुसरी कुठलीतरी गाणी आपणच म्हणायची, कुणाची तरी नक्कलच करून दाखव ,नाहीतर चक्क कधी कधी सिन्ड्रेलाला प्रिन्स च्या ऐवजी स्पायडरमॅन,सुपरमॅन किंवा दुसरा कुठल्या तरी गोष्टीतला हिरो भेटला असता तर … ती गोष्ट पुढे कशी तयार झाली असाही खेळ खेळतो त्यांनी मुख्यतः आपल्या कल्पनाशक्तीला चालना मिळते. अश्या काहीश्या गमती जमती आम्ही करतो.

मोठे झाल्यावर आपोआपच आपण आपल्यातलं ते वेडेपण विसरतो पण कधी कधी हेच वेडेपण आपल्याला शहाणपण शिकवून जातं. आयुष्य खऱ्या अर्थानं जगायला शिकवतं. माणसांची खरी ओळख करून देतं. आपण सगळेच जण आपल्यातलं ते लहानमुलं जिवंत ठेवू शकलो तर किती छान होईल नाही. लहान मुलं कशी मस्त असतात ,ना जगाची भीती, ना उद्याची भ्रांत, कोण काय म्हणेल याचा विचार त्यांच्या मनाला देखील स्पर्श करत नाही. बिनधास्त असतात अगदीच …म्हणून त्यांना ताण नसतो कसलाच. आपण मोठे मात्र सतत कुठल्यातरी विचारांनी ग्रासलेले असतो म्हणूनच करावा असाही वेडेपणा. Party pubbing च्या आजच्या जगात, हा थोडासा वेडेपणा तुम्हाला खूप रिलॅक्स करून जातो. म्हणूनच मी म्हणते कधीतरी वेड्यासारखं वागून त्यातलं शहाणपण अनुभवून पहा. बघा त्यातही एक वेगळीच मजाय.

आज हे सगळं वाचल्यावर तुम्ही म्हणाल कदाचित “ हे सगळं काय लिहिलं आहे आज, थोडी फार विसंगती दिसते आहे लिखाणात … आज कुछ जम्या नहीं। खुशाल म्हणा … 

रोज रोज चांगलंच लिहून मला पण आज खूप बोर होत होतं ,नवीन काही लिहायला सुचत नव्हतं … 

मग ,आज  मनात आलं … आज लिहिण्यातही असाही काही वेडेपणा करावा… मग वाटलं बघूया तरी try करून. नवीन काही सुचलं तर सुचेल उद्या . तेव्हा उद्याच उद्या बघू असा विचार करून लिहायला बसले.. आणि हा लिखाणातला वेडेपणा  तुम्हाला सादर केला. समजून घ्याल अशी अपेक्षा. 

Categories
अभिप्राय चित्रपट

आनंदी गोपाळ – एक प्रेरणादायी चित्रपट

फार क्वचित असं होतं कि आपण एका व्यक्तीवर आधारित चित्रपट बघायला जातो आणि त्या व्यक्तीबद्दलचं नव्हे तर त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभ्या राहिलेल्या त्यांच्या जवळच्या व्यक्तीनं बद्दलही आपल्याला बरीचं माहिती कळते .

मी आनंदी गोपाळ ह्या चित्रपटाची अगदी आतुरतेने वाट बघत होते. मला नऊ वर्षाची मुलगी आहे आणि तिच्या बरोबर हा चित्रपट मला बघायचा होता. आजकालच्या मुलांना एका चांगल्या रोल मॉडेलची कमी आहे असं मला सतत वाटतं. ह्याचं कारण असे रोल मॉडेल नाहीत असं अजिबात नाही पण इंटरनेटच्या युगात त्यांच्या मनात येईल ते, तिथल्या तिथे बघायची सोय असताना अश्या गोष्टी मुलांच्या समोर फारश्या येत नाही. यासाठी थोड्या फार प्रमाणात पालकही जबाबदार आहेत हे मी मान्य करते, पण तो विषय परत कधी तरी हाताळुया .

Anandi bai movie poster released by Zee Studios.
आनंदी गोपाळ ह्या चित्रपटाचे पोस्टर

तर, मला माझ्या मुलीला हा चित्रपट दाखवायचा होता आणि तिला जाणीव करून द्यायची होती कि हे जे वैचारिक स्वातंत्र्य ती गृहीत धरत आहे, त्या मागे आनंदी जोशी यांच्यासारख्या बऱ्याच महिला आहेत. पण मनात धाग धुगही होती, हा चित्रपट त्या व्यक्तीच्या कीर्तीला साजेसा असेल ना? कि स्वप्नदृश्य अश्या नावाखाली त्यांना वेस्टर्न गाउन मध्ये मिरवतील? आणि रस्त्यामध्ये आनंदीबाई नृत्य करताना दाखवतील पण …समीर विद्वांस, चित्रपटाचे दिग्दर्शक यांनी मात्र माझी भीती खोटी ठरवली.

मला का आवडला आनंदी गोपाळ?

ह्या चित्रपटासाठी भरपूर अभ्यास केला आहे आणि तोच चित्रपटात दिसून येतो. आनंदी गोपाळ हा चित्रपट बराचसा आनंदीबाईंनी लिहिलेल्या पत्रांवर आधारित आहे. त्यांनी खूप सविस्तर पत्र त्यांचे पती श्री गोपाळराव जोशी आणि ms. कार्पेन्टर ह्यांनां लिहिली होती.

आनंदी गोपाळ साकारणारे गोपाळराव म्हणजेच ललित प्रभाकर आणि आनंदीबाईची भूमिका साकारणाऱ्या भाग्यश्री मिलिंद ह्यांनी खूप सुंदर अभिनय करून एकमेकांना खूप चांगली साथ दिली आहे.

त्यांच्या अभिनयातून त्यांनी, वयात अंतर असताना देखील नवरा बायको मधील नाते कसे हळुवार उमलू शकते हे त्यांच्या अभिनयातून अगदी उत्तम पद्धतीने दाखवले आहे.

गीत आणि संगीत चित्रपटाच्या काळाला आणि प्रसंगाला धरून असले तरी कंटाळवाण किंवा विसंगत वाटत नाही. ते आपल्याला त्या काळात घेऊन जाते.तो काळ डोळ्यासमोर उभा करायचा चांगला प्रयत्न आहे.

कहाणी

एका अल्लड मुलीची ध्येय वेड्या स्त्री मध्ये रूपांतरीत होण्याची हि कहाणी म्हणजे चित्रपट आनंदी गोपाळ. एका ९ वर्षाच्या मुलीचे एका विधुराशी लग्न लावून दिले जाते. गोपाळराव तिच्या पेक्षा २० वर्षांनी मोठे आणि विक्षिप्त. फक्त सरकारी नौकरी आहे आणि हुंडा किंवा मानपान मानत नाही म्हणून त्यांच्याबरोबर तिचं लग्न लावून दिलं जाते.

गोपाळराव ह्यांचा हट्ट असतो कि त्यांच्या पत्नीने शिकावे . त्यासाठी ते तिला लागेल ती मदत करायला तयार असतात आणि वेळ पडली तर तिला ओरडायला किंवा मारायलाही! आनंदीबाई आणि गोपाळराव एकमेकांना समजून घेत हळू हळू संसाराची घडी बसवत असतात तेव्हाच त्यांच्या आयुष्यात एक दुःखद घटना घडते ज्यामुळे आनंदीबाईंच्या जीवनाला कलाटणी मिळते.

त्या डॉक्टर व्हायचं ठरवतात आणि मग सुरु होतो त्या दोघांचा समाजाविरूध लढून स्वप्न साकारण्याचा खडतर प्रवास. ह्या स्वप्न पूर्तीच्या मार्गावर त्यांना अनेक कष्टांना सामोरे जावे लागते. पण ते हार मानत नाहीत.

त्यांच्या ह्या प्रवासात त्यांना ms कार्पेन्टरच्या रूपाने साथ देणारे काही लोक भेटतात तर काही वाळीत टाकणारे सुद्धा. पण हे सगळे दर्शविताना कुठेही आपल्याला आनंदीबाई आणि गोपाळराव हताश वाटतं नाहीत, जाणवतो तो फक्त ध्येयप्राप्तीचा ध्यास.